Wypróbowane

Wypróbowane

Maski AuraOnce i AuraStraight
Zarówno w przypadku anatomicznie ukształtowanej maski AuraOnce – charakteryzującej się jedynym w swoim rodzaju zakrzywieniem, jak też w przypadku maski AuraStraight – charakteryzującej się klasycznym kształtem, lekarze otrzymują przyrząd o najwyższym poziomie użyteczności i jakości.

AuraOnceLarge

Ogólnoświatowa akceptacja

Maski krtaniowe Ambu Aura zyskały akceptację na całym świecie w stosunkowo krótkim czasie. Od chwili wprowadzenia na rynek w 2004 roku Ambu AuraOnce, w procedurach medycznych znalazło zastosowanie ponad 6 milionów masek krtaniowych firmy Ambu, zapewniając pacjentom lepszą opiekę i ratując im życie.

maski_ambu_przebadane_1_07

AuraOnceMedia2