Badania kliniczne

 

Zamieszczone poniżej linki umożliwiają uzyskanie bezpośredniego dostępu do badań klinicznych i artykułów naukowych, dokumentujących użyteczność, niezawodność i łatwość stosowania jednorazowych masek krtaniowych Ambu. Z badań klinicznych oraz z artykułów naukowych wynika, że jednorazowe maski krtaniowe Ambu charakteryzują się łatwością wprowadzania, wyższym ciśnieniem uszczelnienia i mniejszą urazowością.

Kliniczna ocena czterech jednorazowych masek krtaniowych stosowanych u pacjentów dorosłych. Ana M. López, MD, PhD, Ricard Valero, MD, PhD, Paula Bovaira, MD, Montserrat Pons, MD, Xavier Sala-Blanch, MD, Teresa Anglada, MD, PhD >> >> Link

Kliniczne i endoskopowe porównanie jednorazowej maski krtaniowej (AuraOnce™)z elastyczną maską krtaniową (Auraflex™) przy trzech różnych pozycjach głowy.  By M. Enric, G. Antonio, B. Ester, M. Maged. Anesthesia, Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain

Badanie dopasowania maski krtaniowej Ambu w warunkach obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Monclus E, Garcés A, De Jose Maria B, Artés D, Mabrock M. >> Link

Porównanie maski krtaniowej Ambu z maską krtaniową Unique: Ocena dwóch jednorazowych zmodyfikowanych przyrządów do wentylacji pacjenta. H. Francksen, B. Bein, T Obermoller, J Scholz and V Dorges. >> Link

Ocena maski krtaniowej Ambu AuraOnce po modyfikacji dystalnego wzmocnienia mankietu uszczelniającego. H.V. Genzwuerker, M. Keller, J. Hinkelbein, O. Jandewerth >> Link

Czy jednorazowa maska krtaniowa jest lepsza, czy gorsza niż klasyczna maska krtaniowa? Analiza przydatności klinicznej. Jacobsson Jan, Doolke Anders, Saros Gun-Britt.

Porównanie maski krtaniowej AMBU z maską krtaniową LMA-Classic u spontanicznie oddychających pacjentów poddanych narkozie. Ng,SY., Teoh,WH., Lim,Y., Cheong,VG. >> Link

Porównanie maski krtaniowej LMA-Unique z maską krtaniową Ambu i maską krtaniową Soft Seal podczas rutynowych zabiegów operacyjnych. By Francksen,H, Bein,B, Cavus,E, Renner,J, Scholz,J, Steinfath,M, Tonner,PH, Doerges,V >> Link

Randomizowane porównanie krzyżowe maski krtaniowej Ambu AuraOnce z maską krtaniową LMA-Classic u sparaliżowanych pacjentów poddanych narkozie. Shariffuddin II, Wang CY. Department of Anaesthesia, Faculty of Medicine, University Malaya, Lembah Pantai, 59100 Kuala Lumpur, Malaysia. >> Link

Randomizowane porównanie krzyżowe maski krtaniowej Ambu AuraOnce z maską krtaniową LMA-Classic podczas narkozy z kontrolowaną wentylacją. Shariffuddin II, Wang CY. >> Link

Korelacja pomiędzy parametrami radiologicznymi i klinicznymi w przypadku stosowania maski krtaniowej u pacjentów pediatrycznych. E. Monclus, A. Garces, D. Artes, S. Serrano, M. Mabrock

Wpływ stosowania zalecanych objętości wypełniających na niższe ciśnienie mankietu uszczelniającego u pacjentów pediatrycznych z maską krtaniową Ambu AuraOnce w porównaniu z maską krtaniową LMA-Classic.  By Dr. Harald Genzwuerker

Porównanie masek krtaniowych AuraOnce i LMA-Unique wykorzystywanych do intubacji pacjentów poddawanych planowanemu zabiegowi operacyjnemu. Carin A. Hagberg, M.D., Nicholas Lam, M.D., Melissa Chan, M.D., John Craig, M.D., Dawn Iannucci, M.S. >> Link

Porównanie maski krtaniowej LMA-Classic z maską krtaniową Ambu u pacjentów poddawanych ortopedycznemu zabiegowi operacyjnemu. L. Miceli, S. Mattelig, N. Fasano, S. De Lucia, C. Savoia, G. Della Rocca.

Porównanie maski krtaniowej Ambu® AuraOnce™ jednorazowego użytku z maską krtaniową LMA-Classic™ wielokrotnego użytku. By G.Sudhir, D. Redfern, JE Hall, AR Wilkes, C Cann. >> Link

Ekonomiczne względy stosowania masek krtaniowych wielokrotnego i jednorazowego użytku: przykładowe obliczenia oparte na danych klinicznych dotyczących masek krtaniowych Ambu i LMA-Classic. C. Gernoth, O. Jandewerth, C. Konrad, H.V. Genswuerker

Kliniczne porównanie jednorazowych masek krtaniowych Ambu AuraOnce i LMA-Unique.  G. Anderson, MD, D. Tran-Van, MD, Y Herve, J.D. Brandt, CRNA,

Porównanie dwóch różnych modeli masek krtaniowych stosowanych do utrzymywania drożności dróg oddechowych u pacjentów z unieruchomieniem szyjnego odcinka kręgosłupa. Jandewerth, O., Contzen, M., Hinkelbein, J., Genzwurker, H. Anaesthesist 2006. 55:263-269 This article is in German. >> Link

Podobna skuteczność maski krtaniowej Ambu i maski krtaniowej LMA-Unique podczas narkozy u dzieci o wadze poniżej 30 kg. Torsten Lauritsen, Renée Krivosic-Horber, Bruno Marciniak, Mark Thomas, Søren Walther-Larsen and Steen W. Henneberg.

Skuteczność różnych masek krtaniowych z lub bez pręcików umieszczonych w otworze maski krtaniowej. Luis Gaitini, M.D., Boris Yanovski, M.D., Mustafa Samri, M.D., Karam Keresh, M.D., Riad Toame, M.D. >> Link

Kliniczna ocena nowego jednorazowego przyrządu do udrażniania drogi oddechowej: maski krtaniowej Ambu. By Hervé Y, Tran-Van D., Labadie P., Dardare E., Avargues P., Fontaine B. >> Link

Wieloośrodkowe badania dotyczące stosowania maski krtaniowej Ambu® u niesparaliżowanych pacjentów poddanych narkozie. By Carin A. Hagberg, MD, Frank Samsoe Jensen, MD, PhD., Harald V. Genzwuerker, Renée Krivosic-Horber, MD, Bettina U. Schmitz, MD, Jochen Hinkelbein, MD, Marius Contzen, MD, Herve Menu, MD and Karin Bourzoufi, MD. >> Link

Dyfuzja podtlenku azotu do mankietów uszczelniających jednorazowych masek krtaniowych. P. Maino, A. Dullenkopf, V. Bernet and M. Weiss >> Link

Perspektywiczne porównanie stosowania masek krtaniowych Ambu i LMA-Classic u pacjentów z unieruchomionym szyjnym odcinkiem kręgosłupa. By C. Gernoth, O. Jandewerth, J. Hinkelbein, M. Contzen, H. V. Genzwuerker

Połączone, międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie fazy I i II dotyczące bezpieczeństwa i wyników stosowania maski krtaniowej AMBU A/S. By C. A. Hagberg, F. S. Jensen, H. Genzwurker, R. Krivosic-Horber, B. U. Schmitz, H. Menu >> Link

Użyteczność nowej, jednorazowej maski krtaniowej AMBU przy różnych pozycjach głowy. By Harald V. Genzwuerker, M.D., Jochen Hinkelbein, M.D., Renée Krivosic-Horber, M.D., Carin A. Hagberg, M.D., Frank Samsoe Jensen, M.D. >> Link

Porównanie maski krtaniowej Ambu z maską krtaniową Unique: Ocena dwóch jednorazowych zmodyfikowanych przyrządów do wentylacji pacjenta. By H. Francksen, M.D., B. Bein, M.D.,T. Obermöller, B.S., J. Scholz, M.D., V. Dörges, M.D. >> Link