Przebadane

maski_ambu_przebadane_1_07

Zaangażowanie Ambu w opracowywanie i produkcję niezawodnych rozwiązań przeznaczonych do zabezpieczania drożności dróg oddechowych nie kończy się na rozpoznaniu potrzeb użytkownika i zaprojektowaniu optymalnej konstrukcji. Równie ważne jest uzyskanie dowodów jej doskonałości.

Użyteczność, niezawodność i łatwość stosowania masek krtaniowych firmy Ambu została udokumentowana w imponującej liczbie badań klinicznych i artykułów naukowych.

Łatwość wprowadzania

Przeprowadzone badania dowiodły, że Ambu AuraOnce daje się wprowadzać łatwiej niż inne maski krtaniowe. Właściwość tę uzyskano dzięki wygięciu rurki oddechowej pod kątem 70 stopni, co odpowiada krzywiźnie anatomicznej gardła. Łatwość wprowa-dzania maski eliminuje konieczność wkładania palców do jamy ustnej pacjenta.

Wyższe ciśnienie uszczelnienia

W licznych badaniach klinicznych zostało wykazane, że maski krtaniowe Ambu charakteryzują się lepszym uszczelnieniem w obrębie jamy ustnej i gardła. Badania wykazały, że na ciśnienie uszczelnienia nie ma wpływu ułożenie głowy pacjenta. Ciśnienie uszczelnienia ma zasadnicze znaczenie dla prawidło- wego prowadzenia wentylacji. Jeśli utrzymanie ciśnienia nie jest możliwe, wentylacja pacjenta zakończy się niepowodzeniem.

Mniejsza urazowość

Maski krtaniowe są mniej urazowe pod względem występowania powikłań w trakcie procedur anestezjologicznych przed-, około- i pooperacyjnych. Wyniki badań klinicznych wskazują na rzadkie występowanie dolegliwości pooperacyjnych.

maski_ambu_przebadane_1ew_11